Simulace a modelování systémů
  Úvod | Ovládání |  Ke stažení |                                                                    Simulační systém eSimLab

Simulační jazyk eCompartment

Pro počítačové experimenty s multikompartmentovými systémy byl vytvořen simulační jazyk eCompartment.

 

 

 

Simulační jazyk eCompartment se skládá ze 4 částí:
1. Simulační část
2. Grafická část
3. Export dat
4. Publikační část

 

Hlavní přednosti simulačního jazyka eCompartment
1. Grafická tvorba multikompartmentového modelu
2. Možnost definovat si konstanty, parametry a rozšiřující funkce v jazyce Pascal
3. Bohatý výběr numerických metod, mezi kterými je i možnost výpočtu stiff systémů
4. Možnost počítat různé simulační pokusy a porovnávat je mezi sebou
5. Přehledné zpracování grafů
6. Export dat do XLS, CSV a XML formátu
7. Publikační modul, který umožní okamžitě zabudovat grafy a tabulky do publikace
8. Otevřený formát XML pro ukládání a načítání modelů
9. Simulační jazyk nevyžaduje žádnou instalaci a lze ho provozovat i z CD-ROM

 

Jak simulační jazyk používat?
1. Nejprve musíte v části Model vytvořit simulační model.
2. Tento model spočítáte a výsledky uložíte jako simulační pokus pod určitým názvem.
3. Provedete další simulační pokusy a každý simulační pokus si uložíte pod vlastním názvem.
4. Po ukončení simulačních pokusů přejdete do části Graf XY a zobrazíte si požadované grafy. Samozřejmě můžete vykreslovat průběhy z jednotlivých simulačních pokusů do stejného grafu. Chcete-li graf vytisknout nebo umístit do publikace, přejdete do části Publikace a graf vložíte do textového editoru.
5. Přejdete do části Data, kde si vyberete simulační pokus. Data z tohoto simulačního pokusu můžete exportovat do externích programů pro další zpracování. Chcete-li aktuální data vložit do publikace, přejdete do části Publikace a data tam vložíte jako tabulku, kterou můžete v textovém editoru dále upravovat.
6. Vždy se můžete vracet do části Graf XY a Data a připravovat si nové grafy a nová data, jež můžete vkládat do publikace.
7. Nakonec publikaci můžete uložit na disk nebo vytisknout popř. exportovat např. do html formátu.


Historie

02.03.2006   Verze 1.0   Vytvoření produktu

 

Máte-li zájem o další informace, napište na adresu software@dmm.cz

 

 
 
  © Studio dmm 1992-2006, všechna práva vyhrazena, další informace: software@dmm.cz