Simulace a modelování systémů
  Úvod | Ovládání |  Ke stažení |                                                                    Simulační systém eSimLab
Jak vytvořit model | Jak vypočítat model | Jak nakreslit graf | Jak pracovat s daty | Jak publikovat výsledky |

K čemu slouží simulační jazyk eCompartment?

Simulační jazyk umožňuje vytváření, výpočet a zobrazování kompartmentových systémů. Program je rozdělen do 4 sekcí. V sekci Model zadáváme veličiny, vztahy a parametry, které vystupují v modelu. Po spuštění výpočtu si můžeme v sekci Graf XY zobrazit graf nebo v sekci Data tabulky hodnot. Sekce Publikování slouží k vytvoření dokumentu, jehož součástí mohou být grafy nebo vypočítaná data modelu.

V horním menu je nabídka Soubor, Simulace a Sekce.

Soubor
V nabídce Soubor můžeme zvolit z 5 voleb: Nový model, Otevřít model, Uložit model, Uložit model jako ... a Konec.


Nový model - tato volba nabídne uložení aktuálního modelu před začátkem práce s novým modelem.Otevřít model - tato volba umožní načíst již vytvořený model.

Uložit model - tato volba umožní uložit model do stávajícího souboru.

Uložit model jako - tato volba umožní uložit model do jiného souboru.

Konec - tato volba ukončí práci se simulačním jazykem.


Simulace
V nabídce Simulace je jediná volba - Smaž simulační pokusy.
Sekce
Nabídka Sekce umožňuje volit jednotlivé sekce programu. Sekce jsou čtyři - Model, Graf XY, Data a Publikování.Volbu sekce lze provést jak v nabídce Sekce horního menu, tak přímo přepínáním záložek, které jsou umístěny pod horním menu.
Záložky - Sekce

Záložky Model, Graf XY, Data a Publikování jsou umístěny pod horním menu nad zobrazovací plochou.

 

Sekce Model - slouží k zadání modelu.
Sekce Graf XY - zobrazí model v souřadnicích x, y.
Sekce Data - slouží k vypsání hodnot modelu.
Sekce Publikování - slouží k vytvoření dokumentu, jehož součástí mohou být grafy nebo vypočítaná data modelu.

 
 
  © Studio dmm 1992-2006, všechna práva vyhrazena, další informace: software@dmm.cz